O Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Branje na Srednji šoli Izola (projekt OBJEM, akcija »5 minut svobode s knjigo, z umetnostjo, glasbo…«, Nacionalni mesec skupnega branja)


Srednja šola Izola sodeluje že tretje leto od petih z Zavodom za šolstvo RS v projektu OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki zajema »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc v sklopu »bralna pismenost in razvoj slovenščine«.

V projekt so vključeni vsi dijaki programa predšolska vzgoja, želimo pa si,da bi prerastel tudi na ostale programe, ki jih izvajamo na šoli. Naš zavod se je projektu priključil kot razvojni zavod s ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov s poudarkom na razvoju bralnih veščin, motiviranosti za branje, zmožnosti razumevanja prebranega in na pojmovanju branja kot vrednote.

Beri naprej