Kategorija: dosežki

DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE, 4.PV

Med urami, ki so bile namenjene projektu OBJEM, sem z dijaki obdelala snov na temo kartografija in zemljevidi. Dijaki so na podlagi gradiva prebirali in spoznavali, kako nastajajo zemljevidi in katere elemente vsebuje posamezen...

MLADINSKI ROMAN ČUDO

4.PV Brali smo mladinski roman Čudo. Ukvarjali smo se z obnovo romana, z glavnim sporočilom zgodbe, z najbolj zanimivim dogodkom, s knjižnimi junaki, z mnenjem o knjigi. Oblikovali smo povedi v slovenščini in jih...

LUTKE- intervju, 2.PV

V drugem letniku dijaki pripravljajo kratko 3 minute trajajočo lutkovno animacijo, kot uvodno motivacijo za dejavnost v vrtcu. Dijaki spoznajo vrste lutk, pomen lutk, ogledamo si posnetke različnih vrst lutk, izdelajo lutke, napišejo besedilo,...

AVTORSKE KNJIGE v 4.PV

Zelo uspešen rezultat medsebojnega sodelovanja učiteljev in medpredmetnega povezovanja je avtorska knjiga dijakov. Pri slovenščini do jesenskih počitnic napišejo zgodbo – pravljico, ki vsebuje pesmico z dvema štirivrstičnima kiticama, pri glasbi do decembra pesem...

ANALIZA LIKOVNEGA DELA IN REPRODUKCIJA

S knjižničarko v 1.letniku načrtujeva skupno uro, kjer dijaki dobijo vpogled v knjižnične vsebine. S praktičnim delom jim je obrazloženo pravilno navajanje virov. Delovno gradivo, ki ga dijaki dobijo v knjižnici, uporabijo pri LS...

5 minut “svobode”

Knjižni kotiček na šolskem hodniku smo želeli postaviti kot središče mini kulturnih dogodkov pod naslovom «5 minut svobode … » Kaj nas popelje do sprostitve in svobode uma? Je to knjiga, zgodba, recitacija, druženje,...

Dostopnost