PREDSTAVITEV

Srednja šola Izola sodeluje z Zavodom za šolstvo RS v projektu OBJEM  v sklopu »bralna pismenost in razvoj slovenščine«. Naš zavod se je projektu priključil kot razvojni zavod s ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov s poudarkom na razvoju bralnih veščin, motiviranosti za branje, zmožnosti razumevanja prebranega in na pojmovanju branja kot vrednote. V sklopu naštetega se bo iskalo inovativne in prožne pristope za razvoj bralne pismenosti v sodelovanju s šolsko knjižnico, ki naj bi tako postala povezovalna točka pouka in razvoja bralne pismenosti.

Koordinator projekta: Lučka Jevnikar.

Trajanje projekta:  od 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022.


splošen opis:

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu »Razvoj in udejanjanje
inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.
Kompetenca, kateri se bo projekt najbolj posvetil na naši šoli, je POSODOBLJENA
VLOGA ŠOLSKE KNJIŽNICE (inovativni prožni pristopi za razvoj bralne
pismenosti).
Cilji razpisa:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig
splošnih kompetenc,
– vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za
oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela,
ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in
– spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.
Cilj projekta OBJEM:
– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle
k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok,
učencev in dijakov.


Sklopi/področja Rezultati

 1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za
  dvig bralne pismenosti
 2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
 3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od
  predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov
 4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice
 5. Sodelujoči konzorcijski partnerji:
  – Filozofska fakulteta Ljubljana
  – Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
  – Pedagoška fakulteta Ljubljana
  – Pedagoška fakulteta Maribor
  – Pedagoški inštitut
  – Zavod RS za šolstvo
  – 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (SŠ IZOLA)
  – 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov
Dostopnost