Branje na Srednji šoli Izola (projekt OBJEM, akcija »5 minut svobode s knjigo, z umetnostjo, glasbo…«, Nacionalni mesec skupnega branja)


Srednja šola Izola sodeluje že tretje leto od petih z Zavodom za šolstvo RS v projektu OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli), ki zajema »razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc v sklopu »bralna pismenost in razvoj slovenščine«.

V projekt so vključeni vsi dijaki programa predšolska vzgoja, želimo pa si,da bi prerastel tudi na ostale programe, ki jih izvajamo na šoli. Naš zavod se je projektu priključil kot razvojni zavod s ciljem razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov s poudarkom na razvoju bralnih veščin, motiviranosti za branje, zmožnosti razumevanja prebranega in na pojmovanju branja kot vrednote.

Skupen izziv razvojnega tima naše šole je promocija knjižnice kot kulturnega in informacijskega središča šole. Želimo si, da bi knjižnico dijaki samoumevno uporabljali ob iskanju informacij in drugega gradiva. V ta namen tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo z akcijo »5 minut svobode… s knjigo« z namenom promocije branja, ko naj bi dijaki vsaj za nekaj časa dnevno odložili mobilne naprave in se posvetili branju. Tako smo v lanskem šolskem letu v času glavnih odmorov izpeljali različne kratke aktivnosti, ki so popestrile odmore, vzpodbudile kreativnost dijakov in pripomogle k realizaciji ciljev iz projekta. V knjižnem kotičku smo brali odlomke iz leposlovnih del, mnenja dijakov o prebranem, kmalu pa je akcija branja prerasla v »5 minut svobode z umetnostjo«, ko smo s pomočjo svetil zarisovali silhuete ob čemer nas je spremljala glasba. V nadaljevanju smo iz knjižnega kotička prenesli na stopnišče igro Povodni mož v klasični in sodobni izvedbi.
V času 2. Nacionalnega meseca skupnega branja (8. 9. – 13. 10. 2019) pa smo začeli izvajati skupno glasno branje leposlovja v posameznih razredih, v knjižnem kotičku pa smo vzpostavili knjigobežnico.
V okviru projekta OBJEM dijaki 4. letnika predšolske vzgoje izvajajo delavnice za skupino
učencev 8. razreda osnovne šole. Učence v enem dnevu naučijo preprostega igranja na
inštrumente za glasbeno spremljavo, plesa, igre in branja. Naučeno predstavijo na zaključnem nastopu, ki si ga ogledajo vsi učenci osmih razredov. Isti dijaki svoje znanje in izkušnje vodenja delavnic prenašajo na dijake nižjih letnikov, da lahko kasneje sami uspešno vodijo osnovnošolce.
Lučka Jevnikar in Marlene Zorjan Hrovat