Kategorija: umetnost

LUTKE- intervju, 2.PV

V drugem letniku dijaki pripravljajo kratko 3 minute trajajočo lutkovno animacijo, kot uvodno motivacijo za dejavnost v vrtcu. Dijaki spoznajo vrste lutk, pomen lutk, ogledamo si posnetke različnih vrst lutk, izdelajo lutke, napišejo besedilo,...

AVTORSKE KNJIGE v 4.PV

Zelo uspešen rezultat medsebojnega sodelovanja učiteljev in medpredmetnega povezovanja je avtorska knjiga dijakov. Pri slovenščini do jesenskih počitnic napišejo zgodbo – pravljico, ki vsebuje pesmico z dvema štirivrstičnima kiticama, pri glasbi do decembra pesem...

ANALIZA LIKOVNEGA DELA IN REPRODUKCIJA

S knjižničarko v 1.letniku načrtujeva skupno uro, kjer dijaki dobijo vpogled v knjižnične vsebine. S praktičnim delom jim je obrazloženo pravilno navajanje virov. Delovno gradivo, ki ga dijaki dobijo v knjižnici, uporabijo pri LS...

5 minut “svobode”

Knjižni kotiček na šolskem hodniku smo želeli postaviti kot središče mini kulturnih dogodkov pod naslovom «5 minut svobode … » Kaj nas popelje do sprostitve in svobode uma? Je to knjiga, zgodba, recitacija, druženje,...

Dostopnost