MLADINSKI ROMAN ČUDO

4.PV

Brali smo mladinski roman Čudo. Ukvarjali smo se z obnovo romana, z glavnim sporočilom zgodbe, z najbolj zanimivim dogodkom, s knjižnimi junaki, z mnenjem o knjigi. Oblikovali smo povedi v slovenščini in jih prevedli v italijanščino. Dijaki so imeli govorni nastop.

3.PV

Ukvarjali smo se s strokovno terminologijo za program predšolska vzgoja. Sestavili smo seznam besed in povedi ter jih nato prevedli v italijanščino. Besedišče bomo potrebovali pri delu z otroki v vrtcu.

LUTKE- intervju, 2.PV

V drugem letniku dijaki pripravljajo kratko 3 minute trajajočo lutkovno animacijo, kot uvodno motivacijo za dejavnost v vrtcu. Dijaki spoznajo vrste lutk, pomen lutk, ogledamo si posnetke različnih vrst lutk, izdelajo lutke, napišejo besedilo, razmišljajo o dejavnosti, ki bo sledila in zapišejo cilje, ki jih želijo doseči.

V tem šolskem letu sem vključila iskanje besedil v povezavi z vlogo lutke v otrokovem predšolskem obdobju. Dijaki so prinesli besedila in pravilno navedli vir. Na osnovi navedenega vira, smo v šoli preverili podatke, ali je avtor znan, kakšen je naslov, ali so podnaslovi, kaj sporoča vključena fotografija, ali je naveden avtor fotografije …

Besedila so dijaki predstavili sošolcem. Prebrali smo intervju z lutkarjem Edijem Majaronom. Sledili so nastopi z razlago didaktičnega dela.

Pri uri slovenščine so se pogovorili o intervjuju.

Zaključek je bil intervju s profesorjem geografije. Seveda so intervju vodile lutke.