Kategorija: naravoslovje

Pri urah biologije in kemije smo gradili na razumevanju strokovnih pojmov, jih umeščali v slikovne podobe in shematske predstave. Cilj je bil dijakom pomagati pri miselni izgradnji ključnih pojmov od abstraktnega do konkretnega pojmovanja v spoznavno učnih procesih.

Dostopnost