UMETNOSTNO ZGODOVINSKA OBDOBJA IN SMERI, 1. letniki

Kako naučiti dijake opazovati likovna dela, ločiti posamezna likovna področja, likovno ustvarjati in predelati vsa umetnostnozgodovinska obdobja in smeri tako, da so sami aktivni?

Zamislila sem si projektno delo v parih. Vsak par je dobil eno obdobje. Najprej so prebrali, kaj piše v učbenikih in naredili kratke povzetke. Potem sem prinesla umetnostnozgodovinsko literaturo, kjer so poglobili iskanje in se omejili na slikarstvo, kiparstvo in arhitekturo. Opozorila sem jih, da si sproti beležijo vire, saj jih bodo navedli v PPpredstavitvi.

Iz zapisanega so naredili miselni vzorec, ki popolnemu laiku predstavi bistvo. Na spletu so iskali zanimivosti iz obdobja, ki ni vezano na umetnost, npr: prehrana, kozmetika, običaji, zdravilstvo, vzgoja, vraževerstva, pijača, vojska, orožje, … Sestaviti so morali učni list (A5) z nalogami različnega tipa, ki povzema umetnostnozgodovinske značilnosti. Doma so pripravili PP predstavitev, ki vsebuje veliko slikovnega gradiva. Vsak dijak pa bo izdelal izdelek iz svojega obdobja.

Dijaki delajo egipčanski nakit, imitacijo papirusa, reliefe v mavčno ploščo, mozaik, kipce iz gline, das mase …

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost