SODOBNA UMETNOST V VRTCU in SODELOVANJE CELE ŠOLE PRI REALIZACIJI KONCEPTUALNE UMETNOSTI

Knjižničarka je za potrebe predšolske vzgoje nabavila priročnik Sodobna umetnost v vrtcu.

Dijaki v 4. letniku s kratkimi predstavitvami predelajo in predstavijo njegovo vsebino in priprave za likovno dejavnost. Leta 2019 so dijaki izkazali veliko zanimanje za konceptualno umetnost. S knjižničarko sva se dogovorili, da bom med uro posamezne dijake pošiljala v knjižnico, kjer bodo iskali članke o sodobnih razstavah: konceptualna umetnost, performans, land art, instalacija, … Knjižničarka jih je usmerjala k pravilnemu zapisu vira. Nekateri dijaki so članke poiskali doma, zapisali vir in kdaj so dostopali.

Branje člankov o sodobni umetnosti je pri dijakih še bolj okrepilo zanimanje za konceptualno umetnost in jih motiviralo k izpeljavi lastne ideje z vodenjem in usmerjanjem dijakov cele šole pri likovnem ustvarjanju. Medsebojno so sodelovali in kritično iskali rešitve pri izvedbi tako likovnega kot pedagoškega dela. S tvorjenjem besedil so zastavili teme in jih oblikovali v lastne koncepte ter jih predstavili sošolcem.

Etape dela:

-Razmišljanje o konceptualni umetnosti preko lastnega dela.

-Izpeljava lastne ideje.

-Načrtovanje in zapis priprave za izvedbo likovne dejavnosti za otroke.

-Izpeljava likovne dejavnosti za otroke z elementi sodobne umetnosti.

-Razstava.

Medpredmetno smo se povezali z moduli  KURIKULUM ODDELKA V VRTCU, IGRA ZA OTROKE ter ZGODOVINO in SOCIOLOGIJO.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost