Projekt OBJEM se približuje koncu

V okviru projekta OBJEM smo na Srednj šoli Izola kot razvojno vzgojno izobraževalni zavod pred petimi leti začeli z razvijanjem, prilagajanjem  in preizkušanjem didaktičnih pristopov in strategij za razvijanje in dvig bralne pismenosti, ki spodbujajo motivacijo za branje. Na podlagi analize stanja in ankete o splošnih kompetencah izpeljane med dijaki, ki so vključeni v projekt in člani šolskega razvojnega tima, smo načrtovali, preizkušali in evalvirali posamezne strategije, uvajali formativno spremljanje in poskušali pridobiti kvalitetne povratne informacije. Ob tem je bil poudarek  na motivaciji za branje, na posodobljeni vlogi šolske knjižnice, na razvijanju slovenščine kot drugega jezika, na vključevanju ranljivih skupin, na odpravljanju razlik med spoloma. Poudarek smo imeli na štirih gradnikih in sicer na besedišču,, razumevanju besedila, odzivu na besedilo in tvorjenju besedil ter na kritičnem branju. V ta namen so učitelji, vključeni v projekt,  pripravljali didaktične pristope oz. strategije z dokazili iz razreda, se udeleževali centralnih usposabljanj in bili glede na možnosti prisotni na  regijskih usposabljanjih. Aktivno so sodelovali na delovnih srečanjih šolskega razvojnega tima in pri skrbniških obiskih ter izpeljali medsebojne hospitacije.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost