LUTKE- intervju, 2.PV

V drugem letniku dijaki pripravljajo kratko 3 minute trajajočo lutkovno animacijo, kot uvodno motivacijo za dejavnost v vrtcu. Dijaki spoznajo vrste lutk, pomen lutk, ogledamo si posnetke različnih vrst lutk, izdelajo lutke, napišejo besedilo, razmišljajo o dejavnosti, ki bo sledila in zapišejo cilje, ki jih želijo doseči.

V tem šolskem letu sem vključila iskanje besedil v povezavi z vlogo lutke v otrokovem predšolskem obdobju. Dijaki so prinesli besedila in pravilno navedli vir. Na osnovi navedenega vira, smo v šoli preverili podatke, ali je avtor znan, kakšen je naslov, ali so podnaslovi, kaj sporoča vključena fotografija, ali je naveden avtor fotografije …

Besedila so dijaki predstavili sošolcem. Prebrali smo intervju z lutkarjem Edijem Majaronom. Sledili so nastopi z razlago didaktičnega dela.

Pri uri slovenščine so se pogovorili o intervjuju.

Zaključek je bil intervju s profesorjem geografije. Seveda so intervju vodile lutke.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost