AVTORSKE KNJIGE v 4.PV

Zelo uspešen rezultat medsebojnega sodelovanja učiteljev in medpredmetnega povezovanja je avtorska knjiga dijakov. Pri slovenščini do jesenskih počitnic napišejo zgodbo – pravljico, ki vsebuje pesmico z dvema štirivrstičnima kiticama, pri glasbi do decembra pesem uglasbijo in naredijo notni zapis z zlogovnim podpisom. Januarja se lotimo ilustracije. Z dijaki gledamo različna multimodalna besedila, pogovarjamo se o kakovosti ilustracij, njihovi sporočilnosti, … Na razpolago imajo zbornike iz razstav ilustracij, … pogovarjamo se o različnih tehnikah, formatih, podlagah, vezavi, …

Najprej razdelijo besedilo, naredijo načrt glede na strani, določijo karakter in lastnosti junakom in nato se lotijo risanja. Če so junaki zgodbe živali, izhajajo iz fotografij.

Končane ilustracije skenirajo in digitalno oblikujejo strani. Tu se vključi še znanje in njegova nadgradnja iz IKT. Ko je knjiga končana, dijake čaka še razredni nastop, zato pripravijo predstavitev, ki zajema kratko vsebino knjigo, od kod so dobili zamisel za temo, kakšno likovno tehniko so uporabili za ilustracije.

Knjižničarka nas pred razrednim nastopom obišče in svetuje pri predstavitvah avtorskih knjig, dijake opozarja na pravilno izgovorjavo in na nastop.

Na razrednem nastopu predstavijo svoje avtorsko delo nato odigrajo na instrument in odpojejo. Na razrednem nastopu sta še profesorja glasbe, ki ocenita glasbeni nastop. Kasneje dijaki pri plesu izvedejo svojo plesno koreografijo, ki je povezana z zgodbo.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost