ANALIZA LIKOVNEGA DELA IN REPRODUKCIJA

S knjižničarko v 1.letniku načrtujeva skupno uro, kjer dijaki dobijo vpogled v knjižnične vsebine. S praktičnim delom jim je obrazloženo pravilno navajanje virov.

Delovno gradivo, ki ga dijaki dobijo v knjižnici, uporabijo pri LS (likovnem snovanju), ko naslikajo reprodukcijo, zapišejo življenjepis umetnika, navedejo njegova dela, napišejo, zakaj so določenega umetnika izbrali. Pri tem izhajajo iz obdobja ali umetniške smeri, načina slikanja, iz uporabe barv, nanosov … Ker gre za medpredmetno sodelovanje, delo vsebinsko vključijo v nalogo pri IKT (INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA.

Srednja šola Izola

Srednja šola Izola, Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 IZOLA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost